Vidēja izmēra dzimumloceklis

Vīriešu dzimumlocekļa izmēri ir nodarbinājuši cilvēku prātus jau izsenis. Daudzās valstīs ir veikti apjomīgi pētījumi, kuru laikā ir izmērīti vīriešu dzimumlocekļa miera un erekcijas stāvoklī. Bieži presē manipulē, atsaucoties uz neesošiem pētījumiem un uzrāda mistiskus vidējā dzimumlocekļa izmērus.

Plašākie pētījumi ir veikti Itālijā, kur apsekoti gandrīz 5000 vīriešu vecumā no 18-50 gadiem (PubMed). Vienu no lielākajām aptaujām internetā ir veicis Dr. Richard Edwards 1998. gadā Kanādā. Kurā tika izanalizēti 3100 vīriešu atbildes uz 43 jautājumiem.

Interneta aptaujā noskaidrots, ka 90% vīriešiem dzimumloceklis neuzbudinātā stāvoklī ir 8 līdz 12 cm garš. Neuzbudināta dzimumlocekļa izmēri var mainīties apkārtējās temperatūras, noskaņojuma un citiem faktoriem, tāpēc iedalījums pēc dzimumlocekļa izmēriem “miera” stāvoklī būtu neprecīzs.

Bet neuzbudināta dzimumlocekļa izmēri ir pietiekoši prognostiski, lai varētu spriest kāds dzimumloceklis būs erekcijas stāvoklī. Neliela izmēra, tievs dzimumloceklis “miera” stāvoklī būs arī neliels erekcijas stāvoklī.

Daudzās grāmatās stāv rakstīts: “rodoties erekcijai, miera stāvoklī neliels dzimumloceklis palielinās vairāk nekā liela izmēra dzimumloceklis” un tā ir taisnība, jo runa iet par procentuālo palielinājumu, bet vadoties no izmēriem mazs dzimumloceklis arī erekcijas stāvoklī būs mazs, salīdzinājumā ar lielu locekli. To var apskatīt zemāk esošajā tabulā.

Dzimumlocekļus pēc lieluma erekcijas stāvoklī (uzbudinātus, stāvošus) iedala: lielos, vidējos un mazos. Lielākai daļai vīriešu ir maldīgi uzskati par lielu un vidēju dzimumlocekļu izmēriem. Daļai ir pārliecināti, ka dzimumloceklis ir liels, kaut gan īstenībā tas ir vidēja izmēra. Par to esam pārliecinājušies arī mūsu veiktajās aptaujās, kur liela daļa vīrieši vidēja izmēra dzimumlocekli raksturo kā lielu.

Pētījumu rezultātā noskaidrots un izveidots uzbudinātu dzimumlocekļu iedalījums:

Pēc garuma

maza izmēra: līdz 14,1 cm
vidēja izmēra: 14,2 – 18,0 cm
liela izmēra:  virs 18,1 cm

Pēc apkārtmēra

Dažādos rakstos presē var sastapties ar dažādiem spriedelējumiem un manipulācijām par dzimumlocekļa izmēriem. Vienā no rakstiem, portālā delfi ,tika minēts, ka “zinātnieki pētījumos noskaidrojuši, ka uzbudināta dzimumlocekļa vidējais izmērs ir 14 cm”. Vēlēdamies noskaidrot un atrast šo pētījumu, sazinājos ar raksta autori un atbilde skanēja: pētījumus neesot skatījusies, bet pamērījusi drauga dzimumlocekli, un pieņēmusi, ka tas ir vidēja izmēra…

Zinātniskos rakstus par dzimumlocekļa izmēriem var skatīt citējamo medicīnas rakstu portālā – ncbi.nlm.nih.gov, kur atrodami dažādu pētījumu apraksti.

69% vīriešu dzimumloceklis erekcijas stāvoklī ir garāks par 15cm.
Vidējais dzimumlocekļa apkārtmērs ir 13,5-14cm.

Dzimumlocekļa izmērus palielināt vidēji par 2 cm var 8-12 nedēļu laikā.